Manipulačné princípy v masmédiách

Finty televízií a novín na formovanie verejnej mienky (prednáška René Baláka o masmediálnom systéme)

Informácie, ktoré sa dozvedáme z masmédií nie sú len obyčajné spravodajstvo, ale jedná sa o prepracovaný systém na ovládanie človeka, ladený viac ako 100 rokov.
René Balák sa zúčastnil viacerých kurzov, napr. aj o etike masmediálnej manipulácie a všetkých možných aj nemožných foriem manipulácie s ľudskou mysľou.

O svojich skúsenostiach vypovedal na facebooku (dňa 26.3.2021, trvanie videa 1:02:38).
Odporúčam nájsť si na to video čas a pozrieť si ho celé, nenechajte sa odradiť.

Aké manipulačné princípy sa používajú v masmédiách (v TV a novinách)?

Moderátori a diskutujúci zásadne ovplyvňujú to čo vnímame

 • moderátori v skutočnosti stanovujú hranice a metodológiu, ako máte uvažovať a čo si máte myslieť o určitom probléme
  • poskytujú pozitívne informácie o tom čo chcú presadiť +
   • negatívne o tom čo chcú potlačiť
  • aby popreli alebo bagatelizovali pravdu, používajú rafinované formulácie “nie sú známe”, alebo “nie sú potvrdené pozitívne účinky”
  • výberom obsadenia ovplyvňujeme výsledok diskusie a že tam zaznejú len tie názory, ktoré zastávajú tí diskutujúci (bežný občan si to neuvedomuje)
  • výberom môžem eliminovať ľudí, ktorí by prišli s iným uhlom pohľadom (názorom) na problémy spoločnosti
 • verejné debaty (rafinovanou formou) stanovujú mantinely /21 min
  • zámerne tam nie sú pripustený ľudia čo majú iný názor na problém
  • aby tam zazneli názory, ktoré si majiteľ želá a NEZAZNELA PRAVDA ktorú chce zatajiť
   • takto sa vytvorí ilúzia a ľudia žijú vo virtuálnej realite ďaleko od pravdy

Ľudia čo sledujú masmédiá sú odkázaný sami na seba

 • divák je v nevýhode, lebo je len pasívny prijímateľ
  • nemá možnosť vyjasniť si nejasnosti a pochybnosti (rozpory) v dialógu
   (ktorým sa hľadá pravda)
   • toto je podstata problémov PREČO MNOHÍ ĽUDIA ŽIJÚ V ILÚZIÁCH a neuvedomujú si to (každý si ich vysvetľuje “po svojom”, preto existujú rozdiely v pochopení tej istej správy)
  • to čo povie “jeho vodca” považuje za pravdivé a opačný názor považujú za lož
   (lebo majú strach z pravdy)
 • implementovala sa metóda separácie (oddelenie od ostatných ľudí)
  lebo “viac hláv viac rozumu”
  • kultúrou domáceho väzenia im ostatní ľudia nemôžu sprostredkovávať impulz na otvorenie nových obzorov
   • dnes mnohým – hlavne starším – zostáva jediný zdroj: médiá hlavného prúdu .. teda sú jednostranne masírovaní
 • štát sa nacisticko-fašistickými opatreniami dopúšťa intelektuálneho imperializmu (už desaťročia), keď chce ovládať našu myseľ
 • ľudia majú tendencie podľahnúť “väčšinovému názoru” (keď niečo zaznieva odvšadiaľ), myslia si “keď to hovoria všetci, tak to bude pravda”
  • neuvedomujú si, že pravda nie je závislá od toho, koľko ľudí ju rešpektuje

Sú používané vedecké výskumy:

 • vedci vytvorili koncepty na programovanie ľudskej mysle (ako ľuďom vymyť mozog), aby mediálne spravodajstvo bolo drogou, po ktorej ľudia túžia ako závislí (a bez nich abstinenčné príznaky)
  • dnešné technológie už pamätajú na všetko, aj na najdôležitejší poznatok:
   • že idea, myšlienka je najúčinnejšou zbraňou v hybridnej vojne s človekom
  • kombinuje sa slovo písané, hovorené, kombinuje sa so symbolmi, farbami, podprahovou manipuláciou
  • je to tak prešpekulované, aby to malo čo najsilnejší anestetický účinok na celú slovenskú spoločnosť
 • sú používané aj najnovšie digitálneho technológie, ktoré umožňujú nové formy mediálnej manipulácie
  • proti ktorým má človek len jedinú formu ochrany: vypnúť!
   Ten prístroj, ktorý sa nazýva televízor
  • diváci hlavného mediálneho prúdu sú obeťami vedeckého spôsobu manipulácie s mozgom

Okrem cenzúry sa využíva aj “prehlušenie” a iné manipulácie

 • názory/pravda, ktoré sú súčasťou alternatívy tam jednoducho nezaznejú
  (len mainstream a opozícia hlavného mediálneho prúdu)
  • keď sa objavia také informácie, tak ich v podstate všetky kategórie ľudí odmietnu
   • zdá sa im, že to nemôže byť pravda ani v science fiction
 • informácií je príliš veľa, prezentované sú veľmi povrchne
  • a aj tie zvyčajne tvoria len zrnko z celkového obrazu pravdy
 • netreba otvorene klamať (aj keď dnes sa to dá); aby sa vytvorila ilúzia pravdy
  • stačí povedať iba časť pravdy
   • pravda sa ohýba najčastejšie tým, že sa časť pravdy vydáva za celok
    (antická zásada “Pars pro toto”)
 • v rámci TV novín je dôležité aj poradie správ:
  • pravdivá, ale pre režim nepríjemná pravda býva prekrývaná inou správu
   (ktorá ju relativizuje)
  • alebo senzáciami (škandály, tragické udalosti), tak na ňu ľudia zabudnú
 • médiá nám ponúkajú nedôležité správy pre náš život (celebrity, šport), nehľadajú pravdu
  • záplava nepodstatných a nedôležitých správ sa pre nás stane realitou
   • potom nežijeme svoj život, ale zaoberáte sa virtuálnym svetom ilúzií
    • a predkladá sa to že je to jediným zmyslom života
 • inštitúty školia politikov: ako majú rozprávať a nič nepovedať, aby vyzerali pekne a zakryli svoju duchovnú zvrátenosť
  • výsledkom je to, že Slovenský národ – paralyzovaný médiami – znáša najhorší zločin v ľudských dejinách a nechá na sebe robiť pokusy
   • až takýto anestetický účinok majú médiá dnes
 • nikdy sa nehovorí o presne vymedzených skutočnostiach, ale hovoria sa frázy a čísla ktorým musíte veriť, lebo si ich nemáte možnosť overiť
  (ako keď dieťaťu poviete že Gerlachovský štít je najvyšší)
 • jedna z účinných praktík je posunutie problému od jadra problému niekde mimo a potom povedia, že to nie je pravda

Ku problémom sa vyjadrujú stále tí istí “odborníci”

 • najúčinnejším spôsobom vytvárania ilúzie je, keď len určitý ľudia majú status neomylnosti vyjadriť sa
  • tak sa na TV zjavujú ľudia definovaní ako vedci a odborníci
   • kritici sú automaticky dehonestovaní tým, že nie sú ich členom => to je práve ten posun
 • keď sa niekto ozve z praxe (ak nesúhlasí s kolektívnou ideológiou, ktorá sa tu vytvára)
  • tak všetko sa spochybňuje
   • nabehnú tí čo majú status neomylnosti
 • nepopierateľné fakty sa bagatelizujú
  • “to je jeden z milióna”, “benefity prevažujú nad rizikami”
 • pravdivá informácia sa prekryje množstvom iných
  • a ľudia v rýchlom slede zabudnú na pravdu a pridajú sa k väčšine
   (ako keď gazdinka dá jeden obrus na druhý, tak z najkrajšieho obrus na spodku sa nikto tešiť nebude)

Realita pre ľudský mozog je žiaľ taká, že v nej zostanú len správy ktoré sú najúčinnejšou formou manipulácie. Napr. Barikov protokol – behalo to po alternatíve, mnohí to úspešne používali, vyzývali ďalších .. ale bola obrovská nedôvera, lebo toto všetko bolo prehlušené obrovským vrstvením správ opačného charakteru => tak aj mnohí lekári žijú v ilúzii.

Aké navrhuje riešenie?

 • rovnaké ako najčastejšie používajú ideológovia a manipulátori: metódu vynechania
  • vypneme médiá hlavného prúdu
   (aspoň na 48 hodín, kedy vzniká “vákuum” kde možno nabrať iné informácie)
   • aby sa nám rozjasnila myseľ, našli kritické pravidlá:
    schopnosť myslieť kriticky a uvažovať logicky
 • keď vypnete propagandu a prekonáte abstinenčné príznaky,
  • tak získate slobodu, ktorú ste ešte ani nestretli
   • oslobodíte sa od strachu, ktoré vám médiá sprostredkujú
    • uvedomíte si, že to čo vidíte v okolí, že to nie je normálne, že to je obrovským zločin proti ľudskosti

Vtedy šíritelia lží dostanú strach a my zostaneme slobodní

Rekapitulácia

Moje poznámky (vety čo ma zaujali) som spísal už na stránke s videami o kovide.
Ale až teraz som spravil stručný výcuc a infografiku:

Manipulačné princípy v masmédiách
Infografika (klikni pre vo full rozlíšenie)

Prikladám ešte linku na facebookové video: https://fb.watch/mQt6_x2ypH/


Manipulačné finty, ktoré som si všimol ja

Keďže dnes sa informácie poskytujú hlavne digitálne, na internete vznikli ďalšie metódy na vymývanie mozgov, ktoré si bežný človek neuvedomuje:

 • metóda saparácie na internete je tvorená napríklad plateným obsahom
  • propaganda sa tak dostáva priamo do povedomia platiacich
   (ktorí si myslia, že platia za “niečo výnimočné”, pritom platia za propagandu)
  • alternatívne vysvetlenie problémov a diskusia sú tak potlačené
   (ku kritikom, ktorí nie sú ochotní finančne podporovať bludy, sa tieto informácie nedostanú, tak na ne ani nemôžu reagovať)
  • no a bežní ľudia vôbec netušia, čo títo platiaci vo svojej uzavretej bubline riešia
 • druhou je systém propagandistu Goeringa miliónkrát opakovaná lož sa stáva pravdou”
  • rôzne redakcie berú správy z jedného zdroja, pridávajú si vlastné nadpisy a tak to vyzerá že tých zdrojov je veľa a pritom každý hovorí to isté
   • pritom ľudia si mylne myslia, že sledujú správy z viacerých zdrojov
 • na sociálnych sieťach používa sa prioritizáciou príspevkov:
  • pri platenej reklame – ktorú si samozrejme môžu dovoliť len bohatí – a bohatí majú “liberálne” názory (nízke dane; namiesto daňovej solidarity PR charita; ožobračovanie štátu, …)
  • prioritizácia príspevkoch internými algoritmami je skrytá, robená tak aby vyhovovala majiteľom
  • podhadzovanie “návrhov” (na facebooku) tými istými algoritmami
 • potieranie pravdy je zariadené fact-checkermi
 • google už niektoré linky ani len nenájde
 • ovplyvňovaním toho čo sa zobrazuje na webe sa zaoberá astroturfing

Zhrnutie

Ak sa vám niekedy zdalo že v telke vysielajú bludy neodpovedajúce realite, tak to kľudne môže byť aj pravda. Televízie si môžu dovoliť aj “nahulváta” klamať, lebo diváci sú len pasívny prijímatelia informácií a tak im to nikto nemôže vyvrátiť. Samozrejme, môžete pri televízore nadávať, ale nikto iný vás nepočuje, zatiaľ čo klamstvá z televízie počujú desaťtisíce ľudí.

Okrem klamstiev sa v televíznom vysielaní používa kvantum ďalších manipulačných techník a nenápadná cenzúra, či uprednostňovanie. Zneužíva sa aj nedokonalosť ľudského mozgu a jeho vnímania. Takže priame klamstvá by ani nemuseli byť používané.

René Balák preto ako jedinú obranu pred týmito manipuláciami odporúča tieto masmédiá vypnúť. Aspoň na 48 hodín.

A ja dodávam, že treba sa ešte stretávať s ostatnými a rozprávať sa o rozporoch, ktoré sa v masmédiách vyskytujú. Nemôžeme sa ani spoliehať na sociálne siete, lebo aj tie sú moderované (jedine Telegram z princípu neprioritizuje príspevky, ale ukazuje ich všetky) a dnešný človek sa zároveň už verejne bojí reagovať na rozpory na verjnom facebooku, keďže za to môže byť potrestaný, alebo môže nenávratne prísť o priateľov.

Ja teda navrhujem sledovať všetky zdroje. Z času na čas sa pozrieť aj masmédiá, aby som vedel, akým manipuláciám čelia ostatní. Pri pojme “informácie z rôznych zdrojov” si treba uvedomiť, že všetky televízie a časopisy získavajú info z toho istého zdroja, teda nestačí len pozerať rôzne televízie, ale treba použiť úplne iné zdroje. Je vhodné poznať aj tie scenzurované. Lebo práve tam sa nachádza pravda, ktorú nám systém chce zatajiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *