Vyrovná sa ostrejšie sklo svetelnejšiemu?
Low/light porovnanie 17/1.8 a 12-40/2.8

Ako vidno na ilustračnom obrázku, aj objektívy s rôznou svetelnosťou môžu dosahovať rovnaké DxO mark skóre. Čo to vlastne znamená?

Podľa DxOMark lens testing protocol and scores: skóre objektívu vyjadruje množstvo informácií, ktoré dané sklo dokáže zachytiť na určitom foťáku, pri špecifickom low-light osvetlení (150 lux) a pri expozícii 1/60 sekundy.

Keďže mZuiko 17mm/1.8 a mZuiko 12-40mm/2.8 majú podobné skóre, tak by pri nastavenom čase 1/60 sekundy (a určitom osvetlení) mal byť aj výsledok podobný.
(samozrejme nie z hľadiska HO, ale z hľadiska výsledných detailov)
Ak ale na foťáku so svetelným sklom nastavíme čas 1/60 sekundy (a foťák nastaví clonu F/1.8), so sklom s clonou F/2.8 musí foťák nastaviť približne 2.4x vyššie ISO.
To by ale znamenalo, že na jednom foťáku môže byť (napríklad) ISO 4000 na kvalitnejšom skle podobné ako ISO 1600 na menej kvalitnom skle!

Moje testy poukázali na to, že to tak naozaj je.
Teda .. môže byť. Za určitých podmienok.
Môže .. ale samozrejme: nemusí to tak byť vždy.

Ako som testoval, alebo problémy porovnania pevného skla a zoomu

Pôvodne som chcel odfotiť len 2 podobné zábery na programovej automatike
(keďže automatika foťáku sa snaží nastavovať čas 1/60 sekundy):

 • jeden záber na mZuiko 17mm
 • jeden záber na mZuiko PRO 12-40mm

No už samotné “podobné zábery” sa ukázalo byť problémom:

 • problém 1) nestačilo foťák len položiť na podložku, lebo zoom presahuje spodok foťáku
  => teda po položení na podložku smeroval vyššie ako pri položení foťáku so 17-kou
 • problém 2) pevné sklo – keďže je kratšie – zobrazovalo z toho istého miesta širší záber
  => teda aby som mohol nafotiť “to isté”, tak zoom musel byť ďalej

Ďalším zaujímavým problémom bolo, že mi foťák namiesto ISO 1600 a najnižšej clony F/1.8 nastavoval ISO 2000 a clonu F/2. Ešte stále neviem prečo.
Pootočením rollera som potom nemohol nastaviť najnižšiu clonu (v Ps móde sa dá nastavovať len vyššia clona) a preto som neskôr musel fotiť v režime “priorita clony”.

Ako testovací obrázok som si najprv zvolil návod z pivného koncentrátu.
Keďže sa mi ale na clonách F/1.8 a F/2.8 nevošiel celý do HO (fotil som príliš zblízka + opretý papier nebol “kolmo”), ako druhý testovací obrázok som si zvolil iný pivný motív: darčekovú krabicu z piva Urpiner. Vďaka väčším rozmerom sa mi vošla akurát na šírku záberu, takže sa mi ľahšie komponoval záber pre rôzne objektívy.
Síce som to pár centimetrov posunul, ale aj tak bolo badať problémy s HO.
Preto som pre istotu spravil aj tretie porovnanie (ešte z väčšej vzdialenosti).
No aj v ňom bol výsledok podobný ako u toho prvého.

Aby som dosiahol rovnaké svetelné podmienky, zatiahol som žalúzie a fotil som pri osvetlení žiarovkou. To mi umožnilo do porovnávania zahrnúť aj E-M1 mark II, ktorý som na druhý deň mal na skúšku u seba.
(na jednom foťáku som mal síce manuálne nastavený WB a na druhom automatický, ale pre porovnávanie detailov to stačí)

Prvé porovnanie: detaily na rôznych clonách

Svoj prvý test som spravil len na PEN-F:

 • záber 1: na zoome mi vyšlo ISO 2000
 • záber 2: na pevnom skle vyšlo ISO 800

Kvôli porovnaniu porovnateľnejšieho som ešte spravil zábery na rovnakú clonu/ISO:

 • na pevnom skle pri F/2.8 – tam mi ale foťák nastavil ISO 1600 (nie tých 2000)
 • a na zoome pri ISO 800 mi foťák nastavil 1/30 sekundy

Pre zaujímavosť som ešte na oboch foťákoch nastavil ISO 3200 a clonu F/2.8

 • u oboch skiel mi vyšla expozícia 1/100 sekundy
 • no ale záber so zoomu bol vo výsledku trošku tmavší

Výsledok:

mZuiko 17 vs 12-40: porovnanie výsekov pri podobnom čase, ISO alebo clone (klikni pre detailné porovnanie)
 • ISO 2000 zo zoomu sa mi zdal dokonca kvalitnejší ako ISO 800 z pevného skla
 • paradoxne aj na zaclonenom pevnom skle (vyzeralo ISO 1600 porovnateľne ako ISO 800)

Pre istotu som pri ďalšom porovnaní už vypol gradáciu (zosvetľovanie tieňov).

Druhé porovnanie: PEN-F versus E-M1 mark II

V druhom teste (záber na krabicu s fotkami pív) už vyšli expozičné časy konzistentne (no musel som kvôli najnižšej clone použiť prioritu clony):

 • foťák mi s pevným sklom určil parametre F/2 a ISO 2000
 • na pevne nastavenej clone F/1.8 mi vyšlo ISO 1600
 • na zoome vyšlo ISO 4000
 • podobné parametre vyšli na oboch foťákoch

Výsledok bol tentokrát trochu iný:

mZuiko 17 vs 12-40: porovnanie výsekov pri podobnom čase na rôznych foťákoch (PEN-F a E-M1 mark II)
 • na PEN-F už bolo ISO 4000 odšumovaním viac zasiahnuté
  • navyše trošku tam bolo badať aj žlté fľaky
 • na E-M1 mark II bolo pre zmenu ISO 4000 citeľne ostrejšie (a bez fľakov)

Vplyv výkonu foťáku?

Keďže mi na rôznych foťákoch vyšli rôzne výsledky, tak ma napadlo prekontrolvať aj DxO mark skóre na iných foťákoch. Pre môj aktuálny PEN-F tam síce výsledky nie sú, ale zmerali aspoň môj predchádzajúci: Olympus PEN E-P5 (ktorý má podobné DxO mark skóre foťáku).

DxO mark: mZuiko 17mm vs 12-40mm (EP5)

Na moje prekvapenie u neho tie 2 objektívy už nedosahovali rovnaké skóre, ale svetelnejšie sklo malo skóre vyššie (čo mimochodom celkom pekne odpovedalo aj môjmu druhému testu).

Pre pripomenutie, takýto je výkon objektívov na E-M1 mark II:

V jednoduchosti sa teda dá povedať, že výkonnejšiemu foťáku pomôže skôr ostrejšie, ako svetelnejšie sklo. Je to vlastne aj logické:
Ak na určitom foťáku dva objektívy zachovávajú toľko isto detailov
=> tak na slabšom foťáku viac detailov odstraňuje šum/odšumovanie (ako nižšia ostrosť skla)
Teda menej kvalitné svetelnejšie sklo vtedy tých detailov poskytne viac, ako to menej svetelné
(hoci kvalitnejšie)

Tretie porovnanie: na trošku väčšej vzdialenosti

Pre istotu (aby som vylúčil vplyv nízkej HO) som spravil ešte jeden test, hoci už len s PEN-F.
Tentokrát vyšlo ISO 1250 (na clone F/1.8) a ISO 3200 (na clone F/2.8).
Na ISO 1250 a clone F/2.8 vyšiel tiež expozičný čas 1/30 sekundy (ako v iných testoch).

Aj v tomto teste dosahovalo vyššie ISO na kvalitnejšom objektíve rovnaké, alebo lepšie výsledky ako nižšie ISO na menej ostrom skle.

Zhrnutie

DxO mark merania objektívov (ich skóre) sa skutočne zhodujú s reálnymi testami.
Na ostrejšom skle je možné použiť vyššie ISO, ako na tom menej ostrom. Stále môže dosahovať podobné, alebo aj lepšie výsledky.

Zníženie ostrosti odšumovaním na vysokých citlivostiach môže byť totižto porovnateľné so znížením ostrosti nižšou kvalitou použitého skla. Vďaka tomu aj menej svetelné sklo (alebo sklo s nižšou “ekvivalentnou clonou”) môže dorovnať, alebo aj prekonať to svetelnejšie.
(alebo “naopak”: foťák so slabším snímačom, môže vďaka ostrejšiemu sklu dorovnať/prekonať foťák s teoreticky kvalitnejším snímačom)

Keďže zaclonením sa ostrosť svetelných objektívov zvyšuje (a foťák vtedy zvláda aj vyššie ISO), nemusí to mať ani veľmi zlý vplyv na kvalitu .. ani v horšom osvetlení. Výsledok dokonca môže byť detailnejší, hlavne na relatívne nízkych citlivostiach, alebo na kvalitnejších foťákoch.
Ak by už ale na PEN-F malo vyjsť ISO 4000 (a viac), asi by sa to už neoplatilo. Ale na E-M1 mark II je ešte aj toto ISO bezproblémové; kvôli vyššej ostrosti je na ňom teda možné zacloniť (alebo používať menej svetelné, ale kvalitnejšie sklo) .. dokonca aj v zlých svetelných podmienkach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *