Mesačné archívy: jún 2020

koronavirus slovensko aktivny marec-jún 2020

Nefoťáky: nová sekcia “Koronakríza”

V poslednej dobe u mňa išli foťáky mierne do úzadia.
Začal som sa zaujímať o COVID-19 a záležitosti s ním súvisiace:
fakty, analýzy, konšpirácie, manipulácie, názory a možné riešenia.

Priebežne som sa k tejto téme vyjadroval na facebooku. Napísal som aj jeden dlhší príspevok, ktorý som sa rozhodol publikovať aj na Gancovkách ako článok.
Pri písaní aktuálneho, som si už uvedomil, že aj ten by sa na Gancovky hodil.
Napadli ma aj ďalšie, do ktorých by som sa chcel zhrnúť niektoré zaujímavosti.

Vytvoril som preto novú sekciu. Obsahuje hlavnú stránku:

  • Koronakríza: úvod do problematiky + krátka história + zoznam článkov

Články v sekcii:

  • Nevhodné obmedzenia škodia viac ako vírus: porovnanie vplyvu koronavírusu na štát, s inou vírusovou chorobou (ktorú som prekonal) na mňa
  • 100 dní riešenia koronavírusu novou vládou (TODO): zhodnotenie opatrení ktoré sa prijali a analýza ich dopadov + najsatirickejšie videá z facebooku 😉